Stress I/Stress og kinesiologi

1 weekend: Pris: 2200 kr., 20 timer. Kursusprisen inkluderer 5 modulers superviseret træning efter kurset. Det planlægges sammen med holdet.

Lærebog: Stress 1/ Stress og kinesiologi v. Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, Forlaget Kinese. Bogen skal rekvireres hos Edel Hovgaard. Pris: 220 kr.

Næste kursus 13.-15. januar 2023. Der undervises 4 timer fredag aften og 9-17 begge dage i weekenden.

Underviser Edel Hovgaard og tilmelding på edel18@gmail.com eller her på hjemmesiden.

Stress defineres af stressforskeren Hans Selye på følgende måde: "Stress er den energi, kroppen skal mobilisere for at ophæve de negative virkninger, som omgivelserne påfører os (psykiske belastninger i forhold til opvækst, familie baggrund, arbejdsmæssige belastninger, manglende motion, kosten, ulykker mm.)

Vi ser på, hvordan stress påvirker kroppen fysiologisk ifølge Seleyes kortlægning af stresscyklussen, der består af 3 stadier:

  • Beredskabsfasen
  • Reaktionsfasen
  • Overvældethedsfasen.

Det lærer du:

På kurset lærer du at anvende adskillige effektive teknikker til afhjælpning af stress med udgangspunkt i chakrasystemet, organrefleks-punkter, meridianer mm. Hjernen arbejder som en computer. De tankemønstre, normer og oplevelser, som én gang er kodet ind, styrer i høj grad vores adfærd og vores selvopfattelse. Det kan være meget vanskeligt at ændre på hjernens programmering, og du vil på dette kursus få mange redskaber til at ændre på dette.

På kurset lærer du at arbejde med udsagn (affirmationer), der i vid udstrækning benyttes til en ny kodning af hjernens programmering. Ved hjælp af kinesiologiske test lære du at fastlægge det individuelle program med den optimale virkning på klientens problematikker.

Du lærer også at programmere dig selv, så du kan kontrollere dit liv og ikke lader dig slå ud af tilfældige situationer. Du får hjælp til at ændre dine holdninger til tilværelsens udfordringer.

Stress 1 kan tages direkte i forlængelse af kurserne i Kropsafbalancering/KA eller TFH. Det er måske det mest almennyttige kursus i forløbet med de videregående kurser, fordi man får en meget stor forståelse for, hvad der sker i kroppen, når stressen rammer os. Desuden lærer kursisterne rigtig mange måder at håndtere stress på.


Specielt kan man have meget nytte og glæde af at tage Stress 1 hurtigt efter KA eller TFH- kurserne.


Stress 1 er en forudsætning for at deltage i kurset i test af kosttilskud.

Kontaktformular

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk