Oplæg til ny dansk instruktøruddannelse i Kropsafbalancering.

Ved  Jarle Tamsen og Edel Hovgaard

Da vi har siden 1985 har undervist i kropsafbalancering, har vi nu et stort ønske om at give vores erfaringer videre. Vi har brugt rigtig mange timer på at udvikle lærerbogen hertil og har undersøgt mulighederne for at få bogen godkendt internationalt. Det har vist sig ikke at være en farbar vej, og vi har derfor besluttet at udvikle en instruktøruddannelse i Kropsafbalancering under vores kinesiologiforening, Danske Kinesiologer.

Vores forslag til en sådan uddannelse blev fremlagt på instruktømødet den 17.marts, og det ser således ud:.

Forudsætninger der skal være opfyldt :

  • En potentiel instruktør skal som udgangspunkt være uddannet Kinesiolog RAB og have VPG (voksen Pædagogisk Grunduddannelse)  eller tilsvarende pædagogisk uddannelse.
  • Man skal have gennemført Kropsafbalancering mindst to gange hos mindst to af foreningens godkendte instruktører.

Forslag til model for dansk instruktøruddannelse udvikles af Edel og Jarle:

Instruktørkursus i Kropsafbalancering. Forventet varighed: 3 - 4 dage (24 /32 timer)

  • Man skal efter instruktørkurset deltage som medunderviser hos instruktørtræneren på et kropsafbalanceringskursus, og det er en betingelse for, at man kan opnå kompetence til at undervise i Kropsafbalancering og blive godkendt KA- instruktør i Danske Kinesiologer.
  • Kursus materiale: Kropsafbalancering af Edel Hovgaard og Jarle Tamsen og en instruktørhåndbog udviklet af samme personer.

Inden for de næste 2-3 år skal der findes en model for, hvordan man kan finde nye instruktørtrænere blandt Danske Kinesiologers instruktører.

Vi foreslår, at proceduren for dette aftales i instruktørkredsen.

Med venlig hilsen                 
Jarle og  Edel

 

Dette forslag fik vi stor opbakning til at gå videre med på instruktørmødet.

Vi synes, at der er brug for en ekstra model, som er meget grundig i forhold til det pædagogiske islæt, og hvor der vil være basis for, at instruktørerne kan guide de studerende videre i et uddannelsesforløb. Det tager vi højde for ved at forudsætte, at man for at blive instruktør skal have RAB-status.Vores idé er, at kropsafbalancering stadigvæk skal være åben for alle – både lægfolk, der ønsker at hjælpe familien og sig selv, og kursister, der ønsker at tage en hel kinesiologi uddannelse.

Vi vil gerne have en dansk model ved siden af den internationele model. Vi er overbevist om, at der brug for at få flere unge kræfter i gang. Vi håber med vores nye model at bidrage til, at endnu flere kan kommer til at undervise i kropsafbalancering, og at vi dermed medvirker til at opfylde John F. Thies drøm om, at der skal være en i hver familie, der har lært kropsafbalancering.

Vi har siden instruktørmødet holdt møde med Annemarie Goldschmidt, Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole, som har tilbudt at bidrage til den nye instruktøruddannelse med det materiale, som hun har udviklet til instruktøruddannelser på sin skole.

Vi forventer, at vi inden udgangen af 2017 eller senest i begyndelsen af 2018 kan være klar med modellen for den nye instruktøruddannelse.

Jarle og Edel

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk