Nyhedsbrev december 2022

Kære kursister.

I får hermed en lille opdatering fra mig med den redigerede kursusplan og nogle opdaterede invitationer til to meget vigtige fortsætter kurser, som er de næste kurser på mit program. Kursusbeskrivelserne er vedhæftet i denne mail. Det drejer sig om kurserne i

Stressfrigørelse og Avanceret Kinesiologi

Specielt disse to kurser er vigtige at tage, for de giver jer så meget mere at arbejde med efter KA kurserne. For mig er kurset i Stressfrigørelse et helt uundværligt kursus, og jeg opfatter det som det vigtigste at tage efter KA. Dette kursus giver jer en meget stor en indsigt i stress, og i hvordan stress påvirker os. Det giver jer rigtig mange nye redskaber, som I kan bruge i forlængelse af KA kurserne.

I kan læse i kursusbeskrivelsen, hvad kurserne indeholder. Jeg er den eneste instruktør i DK, som underviser i netop dette specielle kursus med Wayne Toppings godkendelse. Derfor stopper dette kursus, når jeg holder op med at undervise i det. KA instruktørerne fortsætter med to andre kurser, som erstatter kurset i Stressfrigørelse.

Kurset i Stressfrigørelse er en forudsætning for at deltage i kurset i Test af kosttilskud og kurset i Vægtkontrol.

Kurset i Avanceret kinesiologi er også et kursus, som kan tages direkte efter KA/TFH. Jeg har gennem mange år opdateret mig inden for dette område på kurser og konferencer i USA hos dem, der har udviklet teknikkerne, specielt har jeg deltaget i mange kurser hos Sheldon Deal.

I får på dette kursus en guldgrube af teknikker, som dækker en udvidelse af hele håndmodellen, og som kan afstedkomme dramatiske resultater på alle håndmodellens områder, som det fremgår af kursusbeskrivelsen.

Senere på foråret er der videregående kurser i Forløsning af fastlåste følelser, aftenkursus i Akupressur til at afhjælpe fysisk ubehag og smerte og Indlæringskinesiologi I og II. Se også beskrivelsen af Indlæringskinesiologi kurserne er på forsiden

De sidste to år har jeg haft et stort projekt kørende med mine KA instruktører i at opnå kompetence i at undervise i Wayne Toppings videregående kurser. Flere af instruktørerne er nu klar til at udvide deres program med de kurser, som de har bestået eksamen i og opnået kompetence til at undervise i.

Husk: Det er vigtigt at melde sig til et kursus i god tid, helst senest en måned før kurset bliver afholdt.

Kærlig hilsen Edel

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk