INDBYDELSE TIL INSTRUKTØR-KURSUS I KA

Vi er nu klar til at udbyde vores næste instruktørkursus i den danske model i KA, som instruktørkredsen i Danske Kinesiologer gav os grønt lys til at udarbejde i marts 2017. Vi afsluttede kursusmaterialet i slutningen af januar 2018, og det blev senere godkendt i meritudvalget.

 

 Vi gennemførte vores første instruktørkursus i 2018 og det næste i 2019, og det er en stor glæde for os, at flere af nye instruktører allerede er i gang med deres første KA kurser eller har planlagt kurser til i det kommende år.

Hvis du har lyst til at undervise andre i kinesiologi, har du nu den næste mulighed for at blive instruktør i Kropsafbalancering, så vi kan få KA udbredt i Danmark til endnu flere mennesker.

 

Forudsætninger for deltagelse er, at du har:

 • Kropsafbalancering 1-4 to gange hos 2 forskellige godkendte instruktører i Danske Kinesiologer. Den ene gang kan være et kursusforløb i TFH.
 • Solid baggrund i forskellige kinesiologikurser i et omfang svarende til mindst 250 timer.
 • Sikkerhed i at teste de 42 muskler

 

Tidspunkt

Torsdag - søndag d. 21.-24. maj 2020. 

 

 

 

Undervisning

Vi starter torsdag kl. 10 og slutter kl. 16 om søndagen, og vi arbejder med øvelser og opgaver om aftenen. 

 

Pris

Kursusafgift:   5.500 kr., som dækker undervisning og kursusmaterialer.

Desuden kommer der udgifter til overnatning og mad på ca. 1300 kr.

Kurset afholdes som et internat på et dejligt sted i Egtved.

 

Undervisere:

 

Edel Hovgaard og Jarle Tamsen

E-mail: edel18@gmail.com    mobil: 2777 1316

E-mail: jarlegm@gmail.com   mobil: 2095 4699

 

Tilmelding til Edel eller Jarle. Deadline for tilmelding er 1. april 2020, og du tilmelder dig bindende ved at indbetale depositum til Jarle på reg. 2620, konto 0630305764 senest 1. april.  Du er meget velkommen til at kontakte os inden da for nærmere information, og vi har allerede fået de første tilmeldinger til kurset.

For os er det af den største betydning, at vi kan få lov til at give vores mangeårige instruktørerfaringer videre til nye instruktører i den danske model i KA.

  

 

 

 

 

KURSUSBESKRIVELSE 

Hovedvægten vil blive lagt på det pædagogiske element med fokus på rollen som underviser.

 Temaer:

 • At kunne præsentere kinesiologi for kursister
 • Træne stoffet gennem personlige oplæg med evaluering
 • Tips til undervisningen
 • Træning i formidling og bevidsthed om din kommunikationsform
 • Vejledning af kursister
 • Uddybende teori til nogle af bogens emner
 • Bevidsthed om personlig kommunikationsform og forskellige læringsstile
 • Indlevelse og empati
 • Aktiv og effektiv lytning
 • Etiske regler

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk