Avanceret IK/IK III

OVERBYGNING PÅ INDLÆRINGSKINESIOLOGIEN - DE 7 DIMENSIONER   (1 weekend)

Dennison har frigivet den nyeste viden og instruktøruddannelsen inden for dette område i Danmark.

På kurset beskæftiger man sig med de 7 intelligens-dimensioner, som hver især har relation til hele hjerne-krop-systemet, til den fysiske holdning samt til kropssproget. Hver af de 7 dimensioner er indbyrdes forbundet i et system af strukturer og funktioner i hjerne og krop.

Kurset lægger især vægt på forståelse af det filosofiske system, der ligger til grund for Dennisons udviklingsarbejde og viser, hvordan bevægelsesoplevel­ser er grundlaget for indlæring. Afbalanceringen giver mulighed for at lytte til klienten ud fra det punkt, hvor han befinder sig nu og understøtter ham i at bevæge sig videre så langt, han er parat til at gå.

Instruktøren trænes i at optræde i rollen som model, vejleder og samar­bejdspartner over for klienten. Kursety er på 20 timer med et modul fredag aften og 9-17 lørdag-søndag

Forudsætning for at deltage er IK I og II

Næste kursus er 15.-17. november 2019 og 6.-8. november 2020

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk