Kurserne i Indlærings kinesiologi er flyttet til 10.-12. juni og 12.-14. august.

Tidsramme: fredag aften 4 timer, lørdag og søndag 9-17

Pris 2000 kr. pr weekend inkluderet 5 timers superviseret træning.

Kursusmateriale: 270 kr. for lærebogen, som dækker begge weekender.

Forudsætning for at deltage er KA I-IV/THF 1-4.

Nærmere oplysning og tilmelding: Edel Hovgaard, edel18@gmail.com

Skal du ikke være med i år? Her kan du få del i den viden og indsigt, jeg har tilegnet mig gennem mit store arbejde med dette materiale i mange år.  Du vil også få de programmer, jeg har udviklet gennem årene. De kan bruges, både når man arbejder en til en, også i projekter med flere deltagere. Jeg har haft projekter med ordklasser på VUC, efterskoler og på gymnasiet.

Mit hjertebarn har lige siden mit første kursus i Indlæringskinesiologi (IK) i 1985 været disse kurser. Jeg udarbejdede et særligt forløb, så kurset i IK kunne passes ind i det danske skolesystem. Dr. Paul Dennison i USA er ”far” til dette system, som fokuserer på, hvordan man kan opnå en bedre hjerneintegration, få udviklet motorikken, så man kan opnå en automatisk selvfølgelighed i kroppen, blive bedre til at koncentrere sig og få større selvtillid.

På mit første kursus trænede vi i en række test, som kan afsløre blokeringer i hjernesamarbejdet, blokeringer på øjne, ører og øje-hånd koordinationen. Vi fik en bred viden om dominansmønstre og dermed også en stor indsigt i, hvordan man kan finde den bedste tilgang til, hvordan et barn eller en voksen kan komme til at udnytte sin hjernekapacitet optimalt. Det var superspændende. Det gav mig redskaber til at forstå og teste mig frem til, hvad der kunne være årsagen til, at læring ikke er en leg, men en sej og hård kamp. Pludselig forstod jeg mange af mine elevers udfordringer så meget bedre. Her fik jeg en hel ny indsigt i baggrunden for deres vanskeligheder med at lære og koncentrere sig. Alt dette vil jeg gerne give videre til mine kursister, som vælger at tage kurserne i Indlæringskinesiologi.

I Indlæringskinesiologien er det er en meget vigtig pointe at finde frem til en persons stærke indlæringskanaler og udnytte dem, når han/hun skal tilegne sig viden. Det har været et fantastisk redskab at bruge i mit job på gymnasiet både som underviser, studievejleder for HF og som læsevejleder, på mine IK- kurser, i mine IK -projekter og i de individuelle test.

Det er et af mine yndlingskurser, fordi man med de programmer, man kan sætte op efter disse to kurser, kan skabe store forvandlinger hos både børn som unge, i virkeligheden hos alle, der har udfordringer med koncentration, ordblindhed, læsevanskeligheder, visuelle og auditive problemer, hyperaktivitet, fokusering, motorik og selvtillid. Jeg vil gerne dele ud af mine mange års erfaringer med dette system, som er den gren af kinesiologien, jeg har arbejdet allermest med.

Kursistudtalelse: Selv må jeg bare bukke mig dybt i støvet for din viden og måde at lære fra dig på, når jeg ser, hvordan mit liv har ændret sig siden mit sidste IK- kursus. Det har været og er stadig en rejse at bringe Kinesiologien ind på min skole, men sikke jeg er blevet taget godt i mod! Det er en kæmpe gave for mig at se både elever og forældre nyde godt af alt det, som er nye vinkler at anskue deres børn og deres liv på.  Det hele giver mig simpelthen så meget energi! Der er pludselig en større mening med mit lærerliv, og det nyder jeg MEGET.

Gerne tilmelding til dette kursus snarest, så jeg kan få trykt bøgerne i god tid

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk