Kurser i Indlæringskinesiologi 20.-22.september og 8.-10. november

Ved Edel Hovgaard

Her kan du få del i den viden og den indsigt, jeg har tilegnet mig gennem mit store arbejde med dette materiale siden 1985.  Du får de programmer, jeg har udviklet gennem årene. De kan bruges, både når man arbejder en til en og i forløb med flere deltagere.

Forudsætning for at deltage er KA I-IV eller TFH I-IV

Hvert weekendkursus koster 2500 kr., som inkluderer 4 modulers superviseret træning efter hvert kursus.  Kursusmaterialet til hele forløbet koster 300 kr.

Du kan læse kursusbeskrivelsen under kurser på min hjemmeside: www.kinesiologiskole-vejle.dk

Mit hjertebarn har lige siden mit første kursus i Brain Gym i 1985 med Wayne Topping været Indlæringskinesiologien. Jeg udarbejdede et særligt forløb, så kurset i Indlæringskinesiologien passede ind i det danske skolesystem.

Wayne Topping var den første til at undervise i Paul Dennisons kurser i København. Her lærte man, hvordan man kan opnå bedre hjerneintegration, få motorikken bedre udviklet, så man kan opnå en automatisk selvfølgelighed i kroppens bevægelser og få større selvtillid. Det bidrager til at give flow i kroppen, hjernen og bevægelserne.

På kurset kommer du til at træne i en række test, som kan afsløre blokeringer i hjernesamarbejdet, blokeringer på øjne, ører og øje-hånd koordinationen. Der formidles en bred viden om dominansmønstre og dermed også en stor indsigt i, hvordan man kan finde den bedste tilgang til at udnytte sin hjernekapacitet og dermed sit potentiale optimalt. På dette kursus får du redskaber til at forstå og teste dig frem til, hvad der kunne være årsagen til, at læring ikke er en leg, men en sej og hård kamp. Dette kursus gav mig indsigt i mange af mine elevers udfordringer med indlæring og koncentration. Det er en meget vigtig pointe at finde frem til individets stærke indlæringskanaler og udnytte dem, når man skal tilegne sig viden uden store udfordringer.

Det har været et fantastisk redskab at bruge i mit arbejde på gymnasiet både som studievejleder for HF og som læsevejleder, på mine IK- kurser, i mine IK –projekter, mine ordblindeforløb på VUC, på familiemedlemmer og i behandlinger af klienter.

Kursistudtalelse om mine kurser i IK:

Selv må jeg bare bukke mig dybt i støvet for din viden og måde at lære fra dig på, når jeg ser, hvordan mit liv har ændret sig siden sommer og det sidste IK- kursus.

Det har været og er stadig en rejse at bringe Kinesiologien ind på min skole, men sikke jeg er blevet taget godt i mod! Det gælder selv de mest kritiske, naturfaglige kolleger, der også har anbefalet elever til mig, mine interesserede kolleger, forældre og ikke mindst de skønne, skønne børn, som kommer til “at snakke med deres arm”. Det er en kæmpe gave for mig at se både elever og forældre nyde godt af alt det, som er nye vinkler at anskue deres børn og deres liv på.

 Det hele giver mig simpelthen så meget energi! Der er pludselig en større mening med mit lærerliv, og det nyder jeg MEGET. (Kirsten Sommerlund Andersen)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk