INDBYDELSE TIL INSTRUKTØR-KURSUS I KA

Vi er nu klar til at udbyde vores næste instruktørkursus i den danske model i KA, som instruktørkredsen i Danske Kinesiologer gav os grønt lys til at udarbejde i marts 2017. Vi afsluttede kursusmaterialet i slutningen af januar 2018, og det blev senere godkendt i meritudvalget.

Vi gennemførte vores første instruktørkursus i KA i Bededagsferien april 2018, og det er en stor glæde for os, at de nye instruktører allerede er i gang med de første kurser eller har planlagt kurser til næste år. Det næste hold på 6 blev uddannet i maj/juni 19.

Hvis du har lyst til at undervise andre i kinesiologi, har du nu den næste mulighed for at blive instruktør i Kropsafbalancering, så vi kan få kinesiologien udbredt i Danmark til endnu flere mennesker.

Forudsætninger for deltagelse er, at du har:

- Kropsafbalancering 1-4 to gange hos 2 forskellige godkendte instruktører i Danske Kinesiologer. Den ene gang kan være et kursusforløb i TFH.

- Solid baggrund i forskellige kinesiologikurser i et omfang svarende til mindst 200 timer.

- Sikkerhed i at teste de 42 muskler

og er medlem af Danske Kinesiologer

 

Tidspunkt: Torsdag - søndag d. 21.- 24. maj 2020. 

Undervisning: Vi starter torsdag kl. 10 og slutter kl. 17 om søndagen, og vi arbejder med øvelser og opgaver om aftenen. 

Pris: Kursusafgift:   5.000 kr., som dækker undervisning og kursusmaterialer. Desuden kommer der udgifter til overnatning og mad. Vi planlægger kurset som et internat, og vi har ikke lagt os endeligt fast på stedet endnu. Vi har fået et favorabelt tilbud allerede i omegnen af Vejle. Her er prisen for overnatning i dobbeltværelse og alle hovedmåltider omkring 1400 kr. pr person. 

Undevisere: Edel Hovgaard og Jarle Tamsen, E-mail: edel18@gmail.com    mobil: 2777 1316. E-mail: jarlegm@gmail.com   mobil: 2095 4699

Tilmelding til Edel eller Jarle. Deadline for tilmelding er 1. marts 2020.  Du er meget velkommen til at kontakte os inden da for nærmere information, og vi har allerede fået de første tilmeldinger til kurset.

For os er det af den største betydning, at vi kan få lov til at give vores mangeårige instruktørerfaringer videre til nye instruktører.

Kursusbeskrivelse

Hovedvægten vil blive lagt på det pædagogiske element med fokus på rollen som underviser.

 Temaer:

  • At kunne præsentere kinesiologi for kursister
  • Træne stoffet gennem personlige oplæg med evaluering
  • Tips til undervisningen
  • Træning i formidling og bevidsthed om din kommunikationsform
  • Vejledning af kursister
  • Uddybende teori til nogle af bogens emner
  • Bevidsthed om personlig kommunikationsform og forskellige læringsstile
  • Indlevelse og empati
  • Aktiv og effektiv lytning
  • Etiske regler
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk