Rapport fra EduK konference i Damme, Tyskland, juli 18.

Der var en meget stor oplevelse at være en del af det internationale netværk igen og møde nogle af de mennesker, som har bragt Brain Gym ud til store del af verden. Jeg kunne desværre ikke være med på hele konferencen, men var med på den sidste dag, hvor de to af de største kapaciteter inden for EduK holdt oplæg:

Dr. Carla Hannaford om “The Science and Magic of Oneness” og Dr. Paul Dennison om Activate to Switch on”.

Efterfølgende deltog jeg i Paul Dennisons to dages kursus i ”Whole Brain Learning”

I får hermed nogle af guldkornene fra de to præsentationer på konferencen:

Carla Hannaford kom i sin præsentation ind på, at hvis man skal forstå universet, må man forstå, at det alt sammen handler om energi, frekvenser og vibrationer. Vi består alle af et vibrationsfelt,  som i virkeligheden er et elektromagnetisk felt. Her kom Carla Hannaford ind på sammenhængen mellem hjernen og hjertet, og her mener hun, at hjertet kontrollerer hjernen. Hjertefeltet rækker 5 meter ud fra kroppen, og endnu længere hos børn, som er uden stress og er kohærente. Hvis vi er kohærente, vil vi også sprede kohærensen til dem, vi er tæt på. Her er Cooks en fantastisk øvelse til at hjælpe os til kohærens.

Et andet tema var, at det er det, vi næres af, og ikke vores gener, der er afgørende for, hvem vi er. Bestemte gener kan ”tændes eller slukkes” for afhængig af vores miljø.

Interessant var det også at høre, at vi kan nedsætte risikoen for at få demens og Alzheimer med 69% ved at spille musik og 79% ved at danse.

Carlas kommentarer til hjernegymnastik øvelser:

Krydsgang med albue til det modsatte knæ aktiverer både miltmeridianen(bekymring) og nyremeridianen(angst)

Øremassage vækker hørelsen og erindringer i hele kroppen. I det hele taget er det at lytte og være tilstede 100 % det vigtigste i samkvem med andre. 

Det understregede Carla ved at nævne i sin afslutning, at de kinesiske billedtegn for at lytte er: Øre, dig, øjne, total opmærksomhed, hjerte.

Et meget inspirerende oplæg ved an af pionererne inden for Brain Gym.

Paul Dennison, som har udviklet Edu K, øste af sin visdom i sin præsentation. Han ser muskeltesten som et transformationsredskab og ikke noget, man skal bruge for at finde fejl. Den bruger han til at finde ud af, hvad der kan bidrage til udvikling. Vi fikser ikke noget, men lærer gennem processen. Han er også meget fokuseret på, hvor meget bevægelse betyder. Man lærer gennem bevægelse og læring får hjernen til at vokse. Det er en proces, som kan fortsætte hele livet. Legen har også stor betydning, hvis man ikke leger, lever man ikke.

Ligesom Carla Hannaford var Paul Dennison inde på den store betydning, vagus nerven har. Den er ok ved positiv stress, bliver anspændt ved negativ stress, hvilket kan resultere i hjerteproblematikker og forhøjet blodtryk. Da vagus nerven tones ved udånding, er det vigtigt, at man finder et vejrtrækningsmønster, hvor udåndingen varer længere end indåndingen. Her er latter også meget vigtig ligesom et socialt engagement styrker helbredet.

Paul Dennison kom med adskillige input til kursusmaterialet til Indlæringskinesiologi materialet, som jeg vil glæde mig til at give videre til mine fremtidige hold. Dennisons erfaring er, at hvis centrering ikke virker, er der ikke rigtig noget, der kan komme til at fungere. Man kan ikke være fokuseret, hvis man ikke er centreret. Man er hverken centreret i kroppen eller i rummet, og der er en blokering i hofterne, som også medfører ubalance i kloakreflekserne. 

Genmønstringsøvelsen er også helt unik. Den udviklede Dennison for år tilbage til en dame, som var pasgænger og havde mange andre problemer. Efter arbejdet med genmønstringsøvelsen, som Dennison udviklede til hende, fik hun et helt andet liv, og hun blev senere selv instruktør i Brain Gym.

 Når bevægelsesmønsteret ændres til et krydsmønster, påvirker det alt, blandt andet hjernesamarbejdet og evnen til at tænke nyt.

Paul Dennison fik en passende hyldest efter sit flotte indlæg. Brain Gym kan i år fejre 35 års-jubilæum i Tyskland. I Danmark fik vi vores første kursus i Indlæringskinesiologi arrangeret af Grethe Fremming og Rolf Hausbøl i 1985, og det var Wayne Topping, der bragte de første kurser i indlæringskinesiologi til DK. Senere kom Paul Dennison med de videregående kurser, også arrangeret af Grethe og Rolf.

Jeg var den eneste, der repræsenterede Danmark på konferencen og det efterfølgende kursus med Paul Dennison i ”Whole Brain Learning”.

Hvis I skulle have lyst til at opleve en sådan konference, som det er helt fantastisk at deltage i, præsenterede de kinesiske deltagere konceptet for konferencen 15.-18. oktober 2020 i Kina, hvor temaet er ”Learning is Lifelong.

Edel Hovgaard, Kinesiologiskolen i Vejle

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk