Kort beskrivelse af de enkelte kurser i uddannelsen

Basisdelen / støttefag 

Psykologiske redskaber, 50 timer
Du vil på dette kursus blive introduceret for forskellige emner som: Freuds og Jungs personlighedsmodel, at være centreret og beskyttet, samtaleteknik, vejleder rollen, kommunikation, psykiske forsvarsmekanismer, sorg og krise, supervision, journalføring og etik. Forhør dig på din lokale Kinesiologiskolen, hvor dette kursus tilbydes.

Anatomi og fysiologi, 200 timer
Anatomi og fysiologi er et grundlæggende og kompetencegivende, fag hvor du lærer om den menneskelige organismes opbygning og funktion. Det er et omfattende, men vigtigt fag, for at kunne arbejde professionelt efter endt uddannelse. Det anbefales at tage dette kursusmodul tidligt i dit uddannelseforløb. Pensum er stort set på niveau med sygeplejerskeuddannelsen, og omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet osv. Du vil få et indblik i og viden om hvad DNA er, hvordan celler deler sig, hvad et blodtryk er, og hvilken betydning hormonerne har for vores krop og desuden svar på mange andre interessante spørgsmål. Efter endt undervisning afholdes der skriftlig eksamen. Der gives ikke karakter, men man har bestået / ikke bestået.

Der henvises til en sygeplejeskole eller en FDZ skole. Begge steder tilbydes undervisning til eksterne kursister, hvis der er tomme pladser på holdet. Der undervises i færre lektioner på sygeplejeskolerne, men pensum er fuldt dækkende. Skolegruppen i SundhedsRådet arbejder på denne problematik, da der er enighed om at det må være pensum der er afgørende. Der er også mulighed for at tage disse fag som selvstudium over nettet, kontakt: mail@anatomi-online.dkFør du starter bør du henvende dig til din lokale Told og Skatteregion og spørge om de vil godkende din eksamen, selvom den ikke lever op til Sundhedsstyrelsens krav om 200 timer. Pensum skal være ifølge FDZ eller Danske Kinesiologers læseplan. Sidstnævnte kan mod betaling rekvireres på Danske Kinesiologers sekretariat. sekretariat@kinesiologi.dk

Sygdomslære og farmakologi, 100 timer
Sygdomslære og farmakologi (læren om medikamenter) er et fag hvor formålet er at få viden om, og opfattelse af forskellig almindelige sygdomme og deres årsager, symptomer, komplikationer og evt. behandling. Der vil blive undervist i en lang række af almindeligt forekommende sygdomme f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, epilepsi og mange andre.Formålet er at give eleven den almindelige lægelige opfattelse af forskellige almindelige sygdomme, deres årsager, symptomer og komplikationer. Også for dette kursusmodul henvises til en ZCD skole eller lignende, hvor kursets omfang opfylder Sundhedsstyrelsens krav om 100 timer. Der skal afsluttes med eksamen, som vurderes bestået / ikke bestået.

Ernæringslære, 32 timer
Kurset er ment som en introduktion til dette store område, det anbefales / forventes at du sætter dig yderligere ind i dette emne. Kursets indhold er bl.a.: Optimal kostsammensætning, stressfaktorer i ernæringen og i stimulanser / nydelsesmidler, orientering om forskellige kostretninger, viden om protein, fedt, kulhydrat, fibre, vand, vitaminer, mineraler, spormineraler og andre kosttilskud, samt ernæringens betydning i forhold til forskellige symptomer. Kurset kan tages hos forskellige undervisere, forhør dig nærmere hos din instruktør / på din lokale Kinesiologiskole.

Homøopati, 32 timer
Også dette kursus kan tages hos forskellige undervisere, forhør dig nærmere hos din instruktør / på din lokale Kinesiologiskole. Som med ernæringslæren anbefales det at tage uddybede kurser / selvstudium omkring dette emne. Du vil på homøopatikurser blive introduceret til emner som filosofien bag homøopatiens virkning, potensering, allopatica, nosoder, antroposofi, etc.

Markedsføring og klinikdrift, 16 timer
Du vil her lære noget om regnskabsføring, om hvordan du skal forholde dig til diverse myndigheder, hvad du må og ikke må skrive i dine brochurer og eventuelle annoncer o.s.v. Alt dette er vigtig at vide før du starter som selvstændig. Det er en fordel, at tage kurset ca. 1 år før du er færdiguddannet.

Kinesiologikurserne

Kropsafbalancering (KA), 64 timer
Forudsætning: Ingen
Kropsafbalancering er den danske betegnelse for Touch for Health, som er de første kurser der i sin tid blev tilbudt lægfolk i USA, hvor kinesiologien opstod i 1960erne. Kropsafbalancering er uddannelsens Grundkurser og indeholder bl.a. introduktion til kinesiologien, de 42 grundlæggende muskeltest, nulstilling af kroppens modtagesystem, meridianlære, akupunkturens 5 element lov, gangreflekser, test af fødevarer, simple stressfrigørelsesteknikker, forskellige integrationsøvelser.

Stress 1, 20 timer
Forudsætning: KA
Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identificere dybtliggende følelsesmæssige ubalancer. Kroppens stress-cyklus samt forskellige stress-faktorer samt af deres påvirkning af immunsystemet gennemgås. Der arbejdes med forskellige afbalanceringsteknikker bl.a. afbalancering af energi-centre (Chakra), ændring af dårlige vaner, omprogrammeringsteknikker, afbalancering af fobier.

Personlighedsmønstre (stress 2), 20 timer
Forudsætning: KA + Stress 1
Identifikation og omprogrammering af gamle begrænsende mønstre, ofte dannet i barndommen. (Eks.: "Jeg er ikke god nok"). Psykopatologiske modeller, følelsesmæssig og energetisk 5-fasemodel m.v. Sidstnævnte omfatter følgende personlighedsmønstre: Akut , Beslutning, Indsigt, Det kroniske samt Giv slip mønstret.

Avanceret kinesiologi (AK), 40 timer/ Eller kurset PKP 1 72 timer
Forudsætning: KA.
Test af kroppens elektromagnetiske og strukturelle ubalancer, der korrigeres efter kroppens eget prioriteringssystem ? strukturelt, kemisk, psykisk, som findes ved hjælp af håndmodeller. Allergitestning, blodtryk, binyresyndromer m.v. Smerteteknikker m.m.m.

Ernæringskinesiologi / Kosttest 20 timer
Forudsætning: KA
På dette kursus lærer du forskellige kinesiologiske muskeltest, som vedrører ernæringsmæssige tilstande. Herunder Riddlerpunkter for vitamin/mineral balancen, samttest vedrørende fedtstoffer, kolesterol, stofskifte, knogletæthed, vægtkorrektion mv. Af afbalanceringer kan bl.a nævnes: Chakraafbalancering med kost og kosttilskud.

Integrations/indlæringskinesiologi (IK), 40 timer
Forudsætning: KA, Stress 1
Målrettet muskeltestning til afhjælpning af manglende koncentration, indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed. Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes. Forøgelse af samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling m.v.

Biokinesiologi, basis (BIO 1), 40 timer
Forudsætning: KA og Stress 1
Opbygning af biokinesiologiske programmer til frigørelse af ubalancer ved brug af emotionelle programmer, biokinetiske øvelser, kosttilskud og forskellig massage. Test af organ reflekspunkter, hjerne reflekspunkter, m.v. Afbalancering af energicentre og 8 ekstra meridianer.

Kreative helbredsprogrammer / Biokinesiologi avanceret (BIO 2), 20 timer
Forudsætning: KA + Stress 1 + BIO 1
Test af spyt/urin prøver, som gør det muligt at teste efter en tilsendt vatpind. Muskeltest af fødevare intolerancer, giftstofbelastninger. Brug af magneter og spiraler, test og behandling med Kreative Helbreds programmer (CH programmer)

Valgfrie godkendte kinesiologikurser, 80 timer
Dette gælder for alle som går op til eksamen efter d. 1/5 2005.
Man kan frit vælge blandt alle kurser som er godkendt af anske Kinesiologer. Forhør dig hos din instruktør eller Danske Kinesiologers meritudvalg, om hvilke kurser der er godkendt.

Andet som er obligatorisk i uddannelsen

Superviseret træning / øvegruppe, 45 timer
Disse øvetimer foregår under supervision af godkendt instruktør og tilbydes typisk på hverdagsaftener. De tages løbende under hele uddannelsesforløbet.

Skriftlige opgaver, 14 timer
Skriftlige opgave besvares efter modulerne Kropsafbalancering, Stress kurserne, Avanaceret kinesiologi, Indlæringskinesiologi, Biokinesiologi, Ernæring og Homøopati. Formålet med disse opgaver er primært at den studerende får afsluttet / samlet op på de enkelte moduler. De udleveres af instruktøren ved afslutningen af det pågældende kursus. Opgaverne løses hjemme og afleveres til instruktøren, som kigger dem igennem og bekræfter i kursuspasset, at opgaverne er løst. Der udleveres til slut et opgavesæt med instruktørens besvarelse på spørgsmålene.

Selv i terapi, 10 timer
Man skal som led i uddannelsen selv som minimum have 5 behandlinger hos mindst 2 forskellige kinesiologer med eksamen som Helhedskinesiolog (tidl. Biokinesiolog) eller hos en kinesiolog, som har alle de obligatoriske kurser i uddannelsen. Kursisten laver selv aftaler med behandlerne og får afbalanceringerne dokumenteret i sit kursuspas.

Klinikvejledning / føl hos erfaren behandler, 10 timer
Kursisten følger en kinesiolog med eksamen som Helhedskinesiolog (tidl. Biokinesiolog) eller en kinesiolog, som har alle de obligatoriske kurser i uddannelsen. Kursisten kontakter selv en eller flere behandlere og aftaler tid til klinikvejledning. Dokumenteres i kursuspasset.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk