Uddannelse til DK-Kinesiolog 

I alt 872 timer

 • Uddannelsen til DK-Kinesiolog® består af 400 (80+320) kinesiologi-timer, 50 timer praktik samt en obligatorisk basispakke på 422 timer giver dig ret til den beskyttede titel: DK-Kinesiolog ®.
   
 • Den obligatoriske basispakke dækker over anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, orientering om andre alternative behandlingsformer, klinikdrift og førstehjælp.
  Disse fag kan tages som e-learning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som fysisk holdundervisning med fysisk tilstedeværelseseksamen eller som en kombination af de to undervisningsformer. 
  Dispensation kan opnås, såfremt basispakken eller dele heraf allerede er erhvervet andetsteds.
   
 • Ovennævnte giver dig ret til at søge om momsfritagelse hos SKAT, og du kan som gruppe 3 og 4 medlem af Danske Kinesiologer søge om at blive RAB registreret (registreret alternativ behandler).
   
 • Kinesiologi-timerne kan tages på et eller flere undervisningssteder. Der udbydes løbende kurser på forskellige uddannelsessteder.
   
 • Hvert kinesiologi-kursus afsluttes med skriftlig og praktisk prøve.
   
 • Pris: 400 kinesiologi-timer: ca. 45.000 kr.  Den obligatoriske basispakke: 8.000 – 17.000 kr., afhængig af undervisningsformen.

Vi anbefaler, at du starter med det obligatoriske basiskursus.

Se evt. studiehåndbogen på Danske Kinesiologers hjemmeside: https://danskekinesiologer.dk/kursuskatalog-studiehaandbog/

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk