Indlæringskinesiologi 1+2

  • 2 weekender, 40 timer
  • Pris: 2 x 2500 kr., som inkluderer 4 moduler superviseret træning efter hvert kursus. 
  • kursusmateriale  270 kr.  
  • IK I 20. - 22. september 2024
  • IK II 8.-10. november 2024

Forudsætning: KA I-IV eller TFH 1-4. Denne kinesiologigren er udarbejdet af Paul Den­nison i slutningen af 70'erne på baggrund af den viden, man har om hjernen og dens funktioner. Nobelpristageren Sperrys teorier om hjernen danner udgangspunkt for udviklingen af en række kinesiologiske test inden for denne kinesiologigren, og fremtrædende forskere som Doman og Delecato har inspireret Dennison med hensyn til sammensætningen af de motoriske programmer, man arbejder med for at afhjælpe indlæringsvanskeligheder som f.eks.:

Mangel på koncentration / stammen / ordblindhed / læsevanskeligheder / visuelle og auditive problemer / psykiske blokeringer / hyperaktivitet / arbejdshæmning / motoriske vanskeligheder m.m.

De motoriske korrektionsteknikker og de enkle energiøvelser (hjernegymnastik) gør systemet til et godt arbejdsredskab i skole-sammenhæng. Dennisons erfaring viser, at 80% af de personer, der har indlæringsproblemer, kan hjælpes med indlæringskinesiologi.

Endvidere kan man gennem dette system hjælpe mennesker til en bedre præstation inden for alle fagområder, således at man lærer at anvende sine talenter og evner bedre og derved kan få større livskvalitet.

På kurset vil du få en indføring i de nyeste teorier om hjernen. Du lærer at teste for hjerneblokeringer og at finde de bedste korrektionsteknikker for dem. Du lærer også at finde en persons dominansmønster, så man kan vise personen, hvordan man lærer bedst, og hvordan man kan komme langt ved at udnytte sine stærke sider. På kurset lærer man at bruge en speciel IK håndmodel, så det bliver muligt at teste og korrigere for strukturelle, kemiske, psykiske og elektriske ubalancer, der kan være grunden til, at et integreret hjernesamarbejde er blokeret.

Desuden arbejdes der med forskellige målafbalanceringsteknikker og hjernegymnastik øvelser.

Jeg vil også dele mine mange erfaringer inden for dette område, give eksempler på mine projekter med IK i forskellige skolesammenhænge, så man på kurset bliver klædt på til selv at gå ud og sætte projekter i gang ved hjælp at mine procedurer.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk