Indlæringskinesiologi 1+2

  • 2 weekender, 40 timer
  • Pris: 2 x 2200 kr., som inkluderer 4 moduler superviseret træning efter hvert kursus. 
  • kursusmateriale  270 kr.  
  • IK I 12. - 14. maj 2023
  • IK II 9.-11. juni 2023

Forudsætning: KA I-IV eller TFH 1-4. Denne kinesiologigren er udarbejdet af Paul Den­nison i slutningen af 70'erne på baggrund af den viden, man har om hjernen og dens funktioner. Nobelpristageren Sperrys teorier om hjernen danner udgangspunkt for udviklingen af en række kinesiologiske test inden for denne kinesiologigren, og fremtrædende forskere som Doman og Delecato har inspireret Dennison med hensyn til sammensætningen af de motoriske programmer, man arbejder med for at afhjælpe indlæringsvanskeligheder som f.eks.:

Mangel på koncentration / stammen / ordblindhed / læsevanskeligheder / visuelle og auditive problemer / psykiske blokeringer / hyperaktivitet / arbejdshæmning / motoriske vanskeligheder

De motoriske korrektionsteknikker og de enkle energiøvelser (hjernegymnastik) gør systemet til et godt arbejdsredskab i skole-sammenhæng. Dennisons erfaring viser, at 80% af de personer, der har indlæringsproblemer, kan hjælpes med indlæringskinesiologi.

Endvidere kan man gennem dette system hjælpe mennesker til en bedre præstation inden for alle fagområder, således at man lærer at anvende sine talenter og evner bedre og derved får større livskvalitet.

På kurset vil du få en indføring i de nyeste teorier om hjernen. Du lærer at teste for hjerneblokeringer og at  finde en persons dominansmønster, at teste og korrigere for strukturelle, kemiske, psykiske og elektriske ubalancer, der hæmmer et integreret hjernesamarbejde.

Desuden arbejdes der med forskellige målafbalanceringsteknikker,

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk