Kursus i at arbejde med kroppens ubalancer og modstandskraft

Underviser: Edel Hovgaard

Tidspunkt: 2024, datoen meddeles senere.

Kursusbeskrivelse:

Dette kursus er udviklet af Wayne Topping, og kursusmaterialet omhandler blandt andet kroppens hårdførhed og resiliens. 

Hvor vigtig er hårdførhed sammenlignet med andre ressourcer i modstandskraften?

Og kan det belyses i forhold til genetiske styrker og svagheder, sunde vaner, socialt netværk og evnen til at klare sig?

Er der en sammenhæng mellem personlighedstype og evnen til at håndtere ubalancer?

Kurset sætter fokus på vores evne til at klare ubalancer og forandringer og dermed forebygge sundhedsmæssige uregelmæssigheder og sygdom.

Der vil desuden blive fokuseret på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække modstandskraften og immunsystemet eller svække kroppens almene tilstand, - og hvad der skal til for at styrke vores evne til at håndtere udfordringer og ubalancer samt forbedre vores helbred.

Kurset giver mange muligheder for både at arbejde med klientens helbred og kroppens håndtering af ubalancer.

Forudsætning for at deltage: KA 1-4/TFH 1-4

Pris: 2000 kr.

Manual på dansk: 250 kr.

Timer: 16 timer

Superviseret træning: 3 timer

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk