Psykologiske redskaber

  • 3 weekender, 50 timer
  • Pris: 3 x 1600 kr

Formål:

  • At se psykologien i historisk perspektiv og opnå viden om forskellige psykologiske retninger, forskellige menneskesyn og de mest betydningsfulde personer, som har bidraget til forståelsen af mennesket.
  • At tilegne sig kendskab til kriseteorier og psykiske forsvarsmekanismer.
  • At gøre deltagerne bevidste om egne ressourcer og begrænsninger gennem anvendelse af personlighedsanalyse.
  • At opnå viden og færdigheder i forskellige kommunikationsmodeller (Girafsprog, transaktionsanalyse, assertionstræning)
  • At være en effektiv kommunikator ved anvendelse af den nyeste forskning/viden inden for coaching. Træning af coachingprincipper. 
  • At øge kendskabet til sin egen rolle som terapeut .

Når man arbejder med klienter oplever terapeuten udfordringer og samspilssituationer, der kan udsætte terapeuten for et stress og et pres, som kræver opmærksomhed og redskaber til at kunne agere på en empatisk måde.

Du bliver introduceret til forskellige emner som: Freuds og Jungs personlighedspsykologi, samtaleteknik, aktiv lytning, vejleder rollen, kommunikation, psykiske forsvarsmekanismer, sorg og krise, supervision, journalføring og etik og hvordan du kan være centreret og beskyttet.

Forståelse af mennesketyper og ikke mindst sig selv er kernen i de værktøjer som er samlet på dette kursus. du vil få mulighed for at foretage en test, der giver dig en personlig profilanalyse, som du kan anvende i dit arbejde med klienter.  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk