Homøopati

  • 2 weekender, 40 Timer.           
  • Pris: 2 x 1600 kr. 
  • Underviser: Jarle Tamsen        
     

Homøopati bygger på det princip, at med lige skal lige helbredes. F.eks. vil et stof ved indtagelse i stærkt fortyndet form kunne helbrede de samme symp­tomer, som det pågældende stof giver ved indtagelse i stor dosis.

Den tyske læge Samuel Hahnemann var grundlæggeren at den klassiske homøopati, som senere er blevet udviklet og fortolket af Rudolf Steiner (An­troposofisk medicin).

Kurset indeholder bl.a.; Lægemiddellære, lighedsprin­cippet, potenseringsprincippet, behandlingsteorier, antroposofisk ind­faldsvinkel til homøopati, metallers relation til de 7 planeter og deres specielle virkning på menneskets organer, præparatkendskab (cellesalte, hormonpræparater, nosodeterapi, Spenglarsan og Enderleinterapi, mm.).

Der lægges vægt på kinesiologiens anvendelse inden for det homøopatiske område.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk